Black Mirror: Bandersnatch (Netflix): "Idan mun san, da ba muyi ba" in furta masu halitta

Black Mirror: Bandersnatch (Netflix): "Idan mun san, ba za muyi ...

Wannan labarin ya fara bayyana a kan https://www.programme-tv.net/news/evenement/netflix-series-films-et-documentaires-sur-netflix/223111-black-mirror-bandersnatch-netflix-si-on-avait-su-on-ne-laurait-pas-fait-avouent-les-createurs/